Slovenija znižuje CO2: dobre prakse

nedelja, 01. april 2012 17:45:00

Način, kako hrano pridelujemo, katera živila jemo in od kod ter kako smo jih pripeljali: vse to lahko izjemno vpliva na spreminjanje podnebja. Ekološka pridelava se pri varstvu podnebja odreže precej bolje kot konvencionalna ali integrirana, ki ne moreta brez energetsko potratnih vložkov. Zato tudi uživanje ekoloških živil ne koristi le našemu zdravju, temveč tudi okolju in podnebju – a le, če jih pridelamo čim bliže oziroma lokalno, regionalno.

 

Dobre prakse, ki jih bomo spoznali na posvetu, nam bodo pokazale, kako so se spodbujanja podnebju prijaznega kmetovanja in prehrane partnersko lotili slovenski ekološki kmetje in potrošniki ter kako so v Rimu uspeli doseči, da otroci v vseh rimskih šolah in vrtcih že deset let uživajo ekološka živila, in to v veliki meri lokalna. Upamo, da vas bodo ti primeri navdihnili in vam olajšali pot do vaše lastne dobre prakse!

 

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse
Partnerstva za ekološko kmetijstvo, zeleno javno naročanje in regionalni razvoj

Posvet, 11. april 2012, GRM Novo mesto - Center biotehnike in turizma Gostišče na trgu, Novo mesto

 

Spletni portal Ekologičen z vzpostavitvijo neposredne komunikacije med kmetom in potrošniki spodbuja lokalno pridelavo in porabo hrane ter trajnostno in etično potrošništvo. Prispeva k zmanjšanju okoljskega odtisa hrane, h krepitvi lokalne ekonomije, povezovanju mesta s podeželjem in negovanju tradicionalne kulture pridelovanja hrane.

V Rimu pripravljajo obroke v javnih šolah in vrtcih iz ekološko pridelanih živil. Vsi otroci zato po dostopni ceni uživajo kakovostna, zdrava, sveža, lokalna ekoživila. Zaradi pretežno regionalne oskrbe in zaradi ekološkega načina pridelave hrane so se zmanjšali izpusti CO2. Krepi se lokalna ekonomija.

 

Kako jim je uspelo?

Vabimo vas, da spoznate dobri praksi Partnersko ekološko kmetovanje in Lokalna ekološka živila v rimskih šolah in vrtcih. Predstavitev je namenjena predstavnikom občin in resornih ministrstev (pristojnih za okolje, kmetijstvo, hrano in varnost), šolam, kmetovalcem ter kmetijskim zavodom in zadrugam.

Udeležba, vključno s prigrizkom in kosilom, je brezplačna. Tolmačenje bo zagotovljeno. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 8. aprila na prijavnici. Dodatne informacije pri Nini Tome na 05 907 13 34 in nina.tome@umanotera.org ter na spletni strani www.slovenija-co2.si.

 

Komentarji na to objavo so zaprti.
Vital landscapes Centralna evropa LUZ, d.d.