ŽenskA od Ž do A

sreda, 16. november 2011 10:24:00

Skupni projekt občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Mestne občine Ljubljana, Škofljice in Ig, ki združeno delujejo v okviru programa LEADER in Lokalne akcijske skupine (LAS) Sožitje med mestom in podeželjem

Prisrčno vabiljeni na predstavitev projektnih idej, ki so jih razvile z ženami  v času skupnega dela in v okviru projekta ŽenskA od Ž do A.

Predstavitev bo potekala na Igu v nedeljo, 20. novembra 2011 ob 16.00h -  v veliki dvorani OŠ Ig.

Seznanile vas bodo s potekom projekta, predstavile različne ideje, ki so se porodile po posameznih občinah in predstavili tiste, ki so jih izbrale kot vodilne in jih je možno zelo konkretno in v realnem času tudi realizirati v vsaki občini posebej.  Prepričane so, da so izbrane ideje dovolj zanimive za vse: za vsak kraj, za žene in širšo skupnost v vseh občinah, ki sodelujejo v projektu in v katerih udeležene žene živijo in delujejo. Nakazale bodo možnosti uresničitve projektnih  idej in cilje, ki jih z njimi želimo doseči. Pri tem pa tudi nakazale možnosti, kako lahko z dobro idejo, z združevanjem znanja in njegovim prenosom na druge, pomagamo kraju in ljudem. Ob vsem tem pa seveda pokazale na možnost črpanja sredstev iz EU, ki jih s temi projekti lahko pripeljemo  na naše podeželje.

»Če hočemo ohraniti podeželje, potem pomagajmo, da bo ostala na podeželju žena; če bo ostala tam ona, bo ostal tudi mož. Če bosta na podeželju ostala mož in žena, potem bo tam družina, bodo tudi mladi, potem bo tam tudi življenje. In kjer je življenje – tam je tudi prihodnost!«

Vesele bodo vaše prisotnosti na predstavitvi, vaše nadaljnje podpore pri zastavljenih ciljih in seveda:

Na veselo druženje! Pričakujejo vas z veseljem!

 

Zaradi boljše organizacije pa vas prijazno prosijo za potrditev vaše prisotnosti na enega od spodnjih kontaktov.

Vodji projekta: Nevenka Marija  Kovač, 031/ 872 327, e-mail: kovac.nevenka@gmail.com, Maruška Markovčič, 031/ 278 489, e-mail: maruska.markovcic@gmail.com

 

Komentarji na to objavo so zaprti.
Vital landscapes Centralna evropa LUZ, d.d.