Delavnica Kmetijstvo na Ljubljanskem barju

torek, 22. maj 2012 13:31:00

Vabimo vas na delavnico z naslovom Kmetijstvo na Ljubljanskem barju, ki bo 30. maja 2012 ob 19.00, v sejni dvorani Centra Ig, Banija 4. Dogodekje namenjen pogovoru o priložnostih pridelave na Ljubljanskem barju. Organizacija delavnice poteka pod okriljem projekta Vitalne krajine v sodelovanju z občino Ig. Pri pogovoru se nam bodo pridružili lokalni pridelovalci iz različnih občin Ljubljanskega barja, uspešni pridelovalci iz drugih območij ter drugi strokovni gostje.
Vljudno vabljeni!

Maja Simoneti, vodja projektne skupine Vitalne krajine, LUZ, d.d.
Janez Cimperman, župan občine Ig

 

 

Projekt Ljubljansko barje - moj navdih se letos osredotoča na kmetijsko dejavnost na območju Ljubljanskega barja. Naravnim danostim in kulturnim vrednotam prilagojeno kmetijstvo že danes ključno prispeva k družbenemu, okoljskemu in gospodarskemu razvoju ter identiteti kulturne krajine tega območja. Pridelovalni potencial, usklajen z varstvenimi potrebami območja, pa bi lahko izkoristili še bolj. Podatki kažejo, da kmetijstvo na barju lahko zagotavlja produkte, od zdrave hrane   do kulturne krajine, ki prispevajo h kakovosti bivanja lokalnih prebivalcev in so tržno zanimivi tudi za obiskovalce in širšo skupnost. Okolju prilagojena pridelava hrane z dobro P prepoznavno lokalno identiteto predstavlja tudi nove tržne možnosti. Tega se zavedajo tudi v večini barjanskih občin, ki zato organizirajo lokalne tržnice. Projekt Vitalne krajine bo v letu 2012 podprl njihova prizadevanja pri organizacijah tržnih dogodkov, ki bodo vključevali pridelovalce iz celega območja.
Tržno sezono napovedujemo z delavnico, ki jo po posvetovanju s predstavniki zainteresiranih občin organiziramo v sodelovanju z občino Ig. Delavnica je namenjena spodbujanju interesa za pridelavo in trženje ter promociji priložnosti za skupno ponudbo okoljsko sprejemljivih lokalno pridelanih kmetijskih pridelkov in proizvodov z območja Ljubljanskega barja.
 

letak

Komentarji na to objavo so zaprti.
Vital landscapes Centralna evropa LUZ, d.d.