Po delavnici Kmetijstvo na Ljubljanskem barju

petek, 08. junij 2012 14:29:00

V sredo, 30. maja je župan občine Ig Janez Cimperman v občinski sejni sobi pozno v večer gostil kakšnih petdeset udeležencev delavnice z naslovom Kmetijstvo na Ljubljanskem barju. Delavnica je potekala v okviru mednarodnega projekta Vitalne krajine s katerim projektna skupina podjetja LUZ, d.d. že drugo leto opozarja na vrednost krajine Ljubljanskega barja in na pomen ljudi, prebivalcev, lastnikov zemljišč, pridelovalcev in drugih uporabnikov prostora za ohranjanje in razvoj te kulturne krajine. Ključni cilj projekta je zbujati zanimanje lokalnih deležnikov za kulturno krajino Ljubljanskega barja, širiti znanje o poreklu in značilnostih te krajine in razvijati razvojna pričakovanja, projekte in produkte, ki lahko prispevajo k skladnemu razvoju krajine. Ena izmed ambicij projekta je tudi povezovati lokalne deležnike in s tem premagovati razvojne razlike in meje, v glavah, med občinami in na papirju.

 

Delo na območju Ljubljanskega barja poteka pod naslovom Ljubljansko barje - moj navdih in se letos osredotoča na kmetijstvo z namenom sporočati, da naravnim danostim prilagojeno kmetijstvo na barju že desetletja ključno prispeva k družbenemu, okoljskemu in gospodarskemu razvoju tega območja kot tudi k prepoznavni identiteti barjanske krajine zaradi česar je zelo pomembno, da ljudje pri pridelovanju vztrajajo. Svoje k temu prispeva tako spodbujanje kmetov, da se pridelovanje izplača kot ponujanje priložnosti in pogojev za lokalno trženje ter tudi promoviranje pridelkov z barja k čemur skuša svoje prispevati tudi projekt Ljubljansko barje – moj navdih. Med drugim tudi tako, da projektna internetna stran www.visitbarje.si ponuja ljudem možnost, da samostojno ali s pomočjo urednika vsak zainteresirani posreduje podatke o tem kaj in kje ponuja ter doda svoje povezave.

koledarček tržnic

Na Igu je tako v sredo poleg posebej povabljenih gostov, pridelovalcev iz vseh barjanskih občin na pogovor o priložnostih, ki jih predstavlja kmetijstvo na barju prišlo še nekaj drugih pridelovalcev in prebivalcev, predstavnikov občin, ministrstva za kmetijstvo in okolje, Krajinskega parka Ljubljansko barje in posameznih zainteresiranih strokovnjakov.

Prijetno polno dvorano udeležencev dogodka, ki je bil namenjen promoviranju obdelovanja Ljubljanskega barja in spodbujanju pridelave zdrave hrane s prepoznavno identiteto, so polni dve uri polnile zgodbe pridelovalcev in odzivi več kot zainteresiranih gostov. Ključno sporočilo delavnice je moč strniti v prepričanje, da je pridelovanje na barju možno, da se da s pridelavo tudi zaslužiti. Posamezne zgodbe vsaka na svoj način pričajo o tem, da se vztrajnost, znanje in spoštovanje narave pridelovalcem obrestujeta. Udeleženci so se strinjali in da je za boljše učinke nujno ponuditi pridelovalcem več priložnosti za trženje in so zato pozdravili organizacijo več tržnih dogodkov na območju barja. Med pripravami na delavnico so organizatorji namreč praktično pri vseh sedmih barjanskih izvedeli, da se potrebe po lokalnem trženju pridelkov zavedajo in zato načrtujejo posamezne tržne dneve kot so: Dan borovnic in Borovniški sejem, Ižanski sejem, Jesenska tržnica v Črni vasi pri Ljubljani in Kmečka tržnica pod Ruskovim kozolcem kot tudi ureditev prostora za sezonsko in celoletno trženje na Igu in Vrhniki.

 

Udeleženci so se po koncu organizirane razprave zadržali še v živahnem klepetu ob pecivu, ki ga je prispevalo Društvo žena in deklet na podeželju Ig in dobri pitni vodi z Iga. Gostje dogodka so domov odšli z nakupovalno torbo Ljubljansko barje moj navdih, kakršne bodo letos kupcem ob različnih tržnih priložnostih delili pridelovalci z Ljubljanskega barja in tako širili glas o tem, da je Ljubljansko barje rodoviten vir zdrave hrane.

zemljevid tržnic

 na delavnici

delavnica

Komentarji na to objavo so zaprti.
Vital landscapes Centralna evropa LUZ, d.d.